Historia

Örnsköldsvik har en flera tusen år gammal historia. Det har hittats spår från fornåldern och Örnsköldsvik har varit en trakt där befolkningen livnärt sig på fiske.

örnsköldsvik historiaÖrnsköldsviks historia startar egentligen i bygderna kring Själevad och eventuellt Härnön. Dessa områden var mycket fina handelsplatser och fina hamnar kunde anläggas i de djupa havsvikarna. I dessa trakter var handeln livlig, vilket inte sågs med blida ögon av myndigheterna. Det var i städerna marknaderna skulle finnas och inte ute på landsbygden. Till slut fick man i alla fall ge med sig och en marknadsplats inrättades i Själevad. Det var inte möjligt att stoppa Nolaskogsarnas intresse för geschäft.

Ett intressant fenomen, som återskapats idag, är ”sörköreriet”. Sörkörarna reste med häst och vagn söderut för att sälja varor tillverkade i trakterna kring Själevad. Dessa resor företogs på vintern och då såldes varor nolaskogsarna tillverkat under sommaren. I dag har några driftiga hästkörare tagit upp idén och sörköreriet har tagits upp igen. Idag är de hästdragna vagnarna försedda med hjul för att det skall vara möjligt att köra på dagens snöfattiga vägar.

Allt eftersom kom tanken på att grunda en köping att växa sig starkare. I början av 1800-talet anlades den nya köpingen och den fick namn efter en landshövding för Västernorrlands län under 1700-talet. Friherre Per Abraham Örnsköld blev den som fick ge namn åt Örnsköldsvik. Folket sökte sig till den nya köpingen som byggdes på ett näs vid kusten. Vid mitten av 1800-talet bodde här cirka 200 personer. Vid denna tid började träexporten komma igång och då växte staden snabbt.

År 1894 blev Örnsköldsvik stad och storkommunen bildades. I denna kommun återfinns byar som Bredbyn, Själevad, Bjästa, Mellansel, Husum, Björna, Gideå och Arnäsvall. Kommunen är mycket stor och rik på skog. Kommunens yta är nästan 70 kvadratmil.